Home

DSC02112Wim Govaerts & Co cvba is een adviesbureau dat zich richt op technisch en bedrijfseconomisch advies bij bedrijven met melkproducerende herkauwers (koeien, geiten, schapen).

Uitgangspunt van het advies is de
geitenbenadering van het bedrijf als organisme, waar de potentie van alle betrokkenen in beeld gebracht wordt. Hier staan zowel teelttechniek, rantsoenering, mineralenvoorziening, gezondheid, fokkerij, bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie,… en niet in het minst
melkschaapde mens centraal.

De doelstelling daarbij is grondverbonden melk of vlees produceren met een aangepaste voedermethode, teeltplanning, nieuwe gewassen en gezonde dieren terwijl de boer blijft boeren…

 

Advies bedrijfsontwikkeling