Home

Wim GoDSC02112vaerts & Co cvba is een adviesbureau dat zich richt op technisch en bedrijfseconomisch advies bij bedrijven met melkproducerende herkauwers
(koeien, geiten, schapen).

 

Uitgangsgeitenpunt van het advies is de
benadering van het bedrijf als organisme, waar de potentie van alle betrokkenen in beeld gebracht wordt. Hier staan zowel teelttechniek, rantsoenering, mineralenvoorziening, gezondheid, fokkerij, bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie,… en niet in het minst de mens centraal.

melkschaapDe doelstelling daarbij is grondverbonden melk of vlees produceren met een aangepaste voedermethode, teeltplanning, nieuwe gewassen en gezonde dieren terwijl de boer blijft boeren…