Projecten

We zijn actief als partner in tal van onderzoeks- en demonstratieprojecten in België en Nederland. We werken daarbij nauw samen met onderzoeksinstellingen waar we vanwege onze uitgebreide terreinkennis de ideale partner vormen voor onderzoek op bedrijfsniveau.

Recente projectmedewerking :

 • 2017-nu ARO-koplopers : Valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk
 • 2018-2020 PDPO-project ism Innovatiesteunpunt en Boerenbond : De Klimaatploeg : hoe run je een landbouwbedrijf klimaatvriendelijk?
 • 2018-2019 CCBT-project ism Inagro : Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen
 • 2017-2018 CCBT-project ism Inagro : BBB ‘Bio Beter Beweiden’: breng je beweiding in topvorm
 • 2017-2018 Project ism Mieco-effect : Natuurboeren : een bedrijfseconomische rekentool voor het beheer van natuurgrasland door landbouwers
 • 2016-2019 EU-project : 4D4F : data driven dairy decisions  for farmers
 • 2016-2017 CCBT-project ism Odisee : Alternatieve methoden voor de preventie of behandeling van een knelpuntziekte in de biologische geiten- en rundveehouderij in Vlaanderen.
 • 2016-2017 CCBT-project ism Inagro : GPS van mengteelten & fosfor in stalmest
 • 2016-2017 CCBT-project ism Inagro : ‘Graasgraan’ in de teeltrotatie op de huiskavel van biologische (melk)veebedrijven
 • 2015-nu Interreg-project ism Mieco-effect : Groot-Saeftinghe: het telen van kiekendiefvriendelijke gewassen
 • 2015-2017 ARO : Valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk
 • 2015-2017 Opdracht ondersteuning landbouwers bij aangaan vrijwillige samenwerking ten behoeve van het soortenbeheersplan Antwerpse haven met speciale aandacht voor Bruine Kiekendief. In opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, ism  Mieco-effect bvba
 • 2015-2016 CCBT-project ism Inagro : eiwitvoorziening bij biologisch vee
 • 2014-2016 project ism Mieco-effect : Opmaak alternatief inrichtingsplan voor de Berendrechtse polder.
 • 2014-2015 CCBT-project ism Inagro: Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer
 • 2013-2016 Welzijnsevaluatie bij melkgeiten ism Hogeschool Odisee
 • 2013-2014 CCBT-project ism Inagro: Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee
 • 2013-2015 EU Leonardo Da Vinci partnership projects   : European Agricultural Training – renewing skills for experienced Organic advisers
 • 2012-2015 Inhoudelijke medewerking studiedagen biologische geiten- en schapenhouderij in Duitsland ism Bioland, Duitsland
 • 2012-2015 ADLO-project ism ILVO : Bio in Beeld
 • 2012-2013 CCBT-project ism Inagro: Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische landbouw
 •  2012-2013 CCBT-project: Opvolging coccidioseproject, impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie
 • 2011-2016 EU-project ism ILVO :Sustainable Organic and Low-input Dairying (SOLID), ILVO
 • 2011-2013 ADLO demonstratieproject ism Inagro, BB, IlVO : Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering
 • 2011-2012 CCBT-project ism Inagro : Teelttechniek kruiden voor gezond vee
 • 2011-2012 CCBT-project : Inventarisatie van kengetallen biologisch melkvee en vleesvee
 • 2010-2013 Onderzoeksproject ADLO : Naar een efficiëntere mineralenbenutting in de voeding van biologisch melkvee ,UGent Faculteit Diergeneeskunde
 • 2010-2011 CCBT-project, Gebruik van biologische stalmest op grasland, PCBT
 • 2010-2011 CCBT-project, Alternatieve bestrijding van wormbesmettingen binnen de biologische veehouderij, Proefbedrijf voor de Veehouderij, Hooibeekhoeve.
 • 2010 CCBT-project Mineralen en spoorelementenvoorziening voor biologisch vee via kruiden in weiland, PCBT
 • 2010-2015 Project Bio-bedrijfsnetwerken, Bioforum, Landwijzer en Louis Bolk Instituut
 • 2008-2009 Mineralenonderzoek koe-geit-schaap in samenwerking met Louis Bolk Instituut en WUR
 • 2007-2009 ADLO-project : Netwerk herkauwerbedrijven als inspiratiebron voor 100 % biologisch voeder met PCBT en Louis Bolk Instituut
 • 2007-2009 Onderzoekproject biologische geitenhouderij BIOGEIT bij Louis Bolk Instituut voor Groene Geit Nederland
 • 2007-2009 Communicatieproject LNV : Bedrijfsnetwerk biologische geiten- en schapenzuivel bij Louis Bolk Instituut Nederland
 • 2006-2010 Kostprijsberekening Biologische geitenhouderij voor Groene Geit, Louis Bolk Instituut Nederland in opdracht van Productschap Zuivel.
 • 2006-2009 Alternatieve bedrijfsvoering met grasklaver als basis voor gangbare melkkoeien naar aanleiding van verstrengde mestwetgeving in Nederland voor Duinboeren, Louis Bolk Instituut
 • 2006-2007 Voorbeeldbedrijven bio melkveehouderij, PCBT, in opdracht van ALT, Ministerie van Vlaamse Gemeenschap
 • 2006-2007 Mineralen en Vitaminen voorziening bij biologische melkvee, UGent, in Opdracht ALT, Ministerie van Vlaamse Gemeenschap
 • 2005,2008,2009 Updates omschakelingsbrochure biologisch melk-en vleesvee voor Bioforum.
 • 2005 Ggo-mijdend koeien voeren met grasklaver als basis, Greenpeace.
 • 2005 100% bio voeder aan geiten voor Groene Geit, Louis Bolk Instituut Nederland

Advies bedrijfsontwikkeling