Advies


Wij bieden verschillende adviesformules aan:
  • Rantsoenering in de brede zin van het woord
  • Hoe vlot met grasklaver melk produceren
  • Hoe (ruwvoeder)vlinderbloemigen telen
  • Teeltplanning op basis van voederbehoeften van uw vee
  • Mineralen op maat van uw vee
  • Hou uw vee gezond
  • Bedrijfs- en omschakelingsadvies biologische veehouderij
  • Aanvullend advies op uw specifieke vraag indien het binnen ons expertisedomein ligt